DOCÈNCIA A MÀSTER

En l'actualitat imparteixo docència en el Màster Interuniversitari en Seguretat de les TIC (MISTIC).

Aquest màster va adreçat a tots aquells que estiguin interessats en la seguretat informàtica en general.

Tal i com el seu nom indica, el MISTIC es un màster interuniversitari que imparteixen conjuntament la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. Això vol dir que el títol que s'obté es un únic títol oficial expedit pe les tres niversitats.

En aquest cas, el fet que sigui interuniversitari, no vol dir que els estudiants han de moure's entre Barcelona, Cerdanyola i Tarragona per fer les assignatures. El MISTIC s'oferix en format virtual a través del campus de la UOC.

En aquest enllaç, podeu trobar més informació sobre els diferents itineraris, els plaços de matrícula, etc.