ESTUDIANTS DE DOCTORAT

La recerca que he anat fent durant aquests anys sempre ha estat gr cies a la col·laboració dels meus estudiants de doctorat, als quals segur que els dec moltes de les coses que ara sé.

Els estudiants que dirigeixo actualment són:

  • Francesc Garcia

Els estudiants que ja han acabat la seva tesi doctoral (i ja no han de patir més el meu boli verd!) són:

  • Dr. Sergi Delgado. Títol de la tesi: "Towards a Better Understanding of Bitcoin. From System Analyses to new Protocol Designs". Codirecció amb el Dr. Guillermo Navarro. Data de lectura: Octubre 2018. Programa de doctorat en Informàtica. UAB.
  • Dr. Joan Pahisa. Títol de la tesi: "From Telegraphic to Natural Language: an Expansion System for a Pictogram-based AAC Application". Data de lectura: Desembre 2017. Programa de doctorat en Informàtica. UAB.
  • Dra. Cristina Pérez Solà. Títol de la tesi: "Towards understanding privacy risks in online social networks". Data de lectura: Maig 2016. Tesi en cotutela Universitat Autònoma de Barcelona - KU Leuven. Programa de doctorat en Informàtica a la UAB, PhD in Engineering Science: Electrical Engineering KUL. Codirecció amb el Dr. Bart Preneel i Claudia Díaz
  • Dr. Cristian Tanas. Títol de la tesi: "Mobile Crowdsensing Platform for Data Quality and User's Privacy Protection". Data de lectura: Novembre 2015. Programa de doctorat en Informàtica. UAB.
  • Dr. Jordi Casas. Títol de la tesi: "Privacy-Preserving and Data Utility in Graph Mining". Codirecció amb el Dr. Viçenc Torra. Data de lectura: Novembre 2014. Programa de doctorat en Informàtica. UAB.
  • Dr. Joan Melià Seguí. Títol de la tesi: "Lightweight PRNG for low-cost Passive RFID security improvement". Codirecció amb el Dr. Joaquín García Alfaro. Data de lectura: Abril 2011. Programa de doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement. UOC.
  • Dr. Josep Prieto Blázquez. Títol de la tesi: "Caracterització i especificació basada en ontologies dels laboratoris virtuals en les enginyeries en inform tica ". Data de lectura: Gener 2010. Programa de doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement. UOC.
  • Dr. Joan Arnedo Moreno. Títol de la tesi: "Securing Group Based Peer-to-Peer Systems". Data de lectura: Juliol 2009. Programa de doctorat d'Arquitectura de Computadors. UPC.
  • Dra. Helena Rifà Pous. Títol de la tesi: "Securing Ad Hoc Networks. Mechanisms and Techniques". Data de lectura: Juliol 2008. Programa de doctorat de Telemàtica. UPC.