DOCÈNCIA A GRAU

Actualment sóc professor de l'assignatura de Fonaments de Tecnologies de la Informació al Grau d'Enginyeria Informàtica. També en aquesta titulació, dirigeixo Treballs Finals de Grau.

A més de la docència a la UAB, també colaboro amb la UOC com a consultor del Grau d'Enginyeria Informàtica. Concretament, sóc consultor de l'assignatura de criptografia.