Beques

El DEIC cerca constantment incorporar nous becaris de doctorat per a les seves línies de recerca. Els investigadors d'aquestes línies estan oberts a dirigir tesis doctorals en els seus àmbits i, per tant, ofereixen suport en el procés de petició de beques per a les diferents convocatòries en les que els estudiants han de presentar-se amb l'acompanyament d'un grup de recerca i un director.

Algunes de les convocatòries que poden interessar als estudiants que volen iniciar un programa de doctorat són les següents:

D'altra banda, els investigadors del DEIC també estan oberts a incorporar en els seus grups de recerca investigadors post-doctorals que hagin realitzat la seva tesi doctoral en un dels camps afins al grup.

Algunes de les convocatòries que poden interessar als doctors que vulguin realitzar una estada postdoctoral al departament són les següents:

Més enllà d'aquestes convocatòries específiques, a continuació us proporcionem alguns enllaços de cercadors: